خدمات

1397-03-07 08:49:20

مشاوره و ارایه راهکار:

شرکت امنش با بیش از یک دهه تجربه در زمینه شبکه، امنیت و موبایل می تواند شرکت ها و سازمان ها را در این زمینه ها مشاوره و راهنمایی کند. بی شک نقش آگاهی و دانش در رسیدن به نتیجه مطلوب بر کسی پوشیده نیست ، اینجاست که لزوم مشورت با افراد خبره و ماهر در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

ما در امنش تمام سعی خود را بر این امر گذاشته ایم که بتوانیم برای رفع مشکلات مشتریان خود از تمام تجربه و دانش کاری خود در حل مسایل آنان استفاده کنیم.

برگزاری کارگاه

امنش با برگزاری کار گاههایی، مشتریان را در جهت استفاده ی هر چه بهتر از محصولات همراهی می کند.هدف از برگزاری کارگاه همراهی مشتریان در استفاده مطلوب از محصولات شرکت می باشد.

پشتیبانی محصولات:

در امنش بر این باوریم که خدمت رسانی به مشتری بدون پشتیبانی از محصول میسر نیست.ما سعی می کنیم بعد از تحویل محصول ،مشتری را در استفاده و نیز برطرف کردن مشکلات احتمالی همراهی و پشتیبانی کنیم.